Soten ja hyvinvoinnin asiantuntemusta

Pitkän linjan asiantuntemusta

Olen työskennellyt viimeiset vuodet eri tavoin sote-uudistuksen kanssa: ensin sosiaali- ja terveysministeriössä lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelman (LAPE) johtajana ja vuodesta 2019 alkaen valtiosihteerinä valtiovarainministeriössä. Olen edustanut esimiestäni eli ministeriä sote-ministeriryhmässä, jossa kaikki uudistusta koskeva lainsäädäntö on valmisteltu.

Tuoreimmat tehtävät sote-alalla

Valtiosihteeri, Valtiovarainministeriö, Antti Rinteen hallitus 26.6.2019-, Sanna Marinin hallitus 10.12.2019–

Hankejohtaja, Lapsi – ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) , Sosiaali- ja terveysministeriö 1.8.2017 – 25.6.2019

Hallituksen puheenjohtaja, Väestöliitto ry 1.1.2014 –

Asiantuntija, Lapsi- ja perhepalveluiden ohjausryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö (1.1.2016 – 31.6.2017)

Seuraa viimeisiä päivityksiäni

Tuoreimmat teemat ja päivitykset löydät sosiaalisen median kanavistani: