Maria Kaisa Aula Oy

 –  asiantuntija- ja vaikuttamispalveluita

Perustin yritykseni Maria Kaisa Aula Oy tammikuussa 2017 yhdessä puolisoni Seppo Pietiläisen kanssa.  

Y-numero 2806638-6

Yritys tarjoaa asiantuntija-, viestintä- ja vaikuttamispalveluita sekä julkisten palveluiden uudistamisen strategista johtamista. 

Referenssit:

Sosiaali- ja terveysministeriö, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman strateginen johtaminen; hallituksen tavoitteiden toteutumisen varmistaminen  (1.1-30.6.2017)

Nuorten Keski-Suomi ry:  Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa – hankkeen käynnistämistä ja toteuttamista tukeva strateginen suunnittelu ja ohjauksen tuki (2017)

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA,  Uusi työn markkina: ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen- selvityksen kommentaattori ja asiantuntija (julk 22.8.2017) Artikkelin kirjoittaja: Raha kulkemaan työnantajan mukana?  Henkilökohtaisen budjetin kokeilu osana työllisyyspalveluita on kirjattu Rinteen hallituksen ohjelmaan. 

Henkilökohtaisella toimeksiantosopimuksella ennen yrityksen perustamista:

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työllisyyskokeilujen selvitys: Työllisyyspalveluiden käyttäjälähtöistä arviointia (tammikuu 2016 – elokuu 2016). 

Selvitys vaikutti hallituksen toimintasuunnitelman 16.4.2016 tehtyyn päivitykseen eli mukaan tulivat asiakaslähtöiset alueelliset työllisyyskokeilut sekä työnäyte –kokeilu (Työvoimapalveluiden uudistaminen) sekä työttömyysturvan uudistukset sivutoimisen yrittäjän, itsensätyöllistäjän sekä palkansaajan ja yrittäjätoiminnan välisen liikkuvuuden osalta (ns. yhdistelmävakuutus).  ks. Ministeri Lindströmin slide share –esitys

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman strateginen johtaminen ja hallitusohjelman toteutumisen varmistaminen. 1.1.2016 – 31.12.2016

HUOM!

Yrityksen toiminta on tätä nykyä vähäistä, koska olin 2018–2019 työsuhteessa Sosiaali- ja terveysministeriöön ja 24.6.2019 alkaen valtiosihteerinä valtiovarainministeriössä.