CV Maria Kaisa Aula

Ansioluettelo  17.6.2019

 • Valtiotieteen lisensiaatti, Yhteiskuntatieteen tohtori ( h.c)
 • Valtiosihteeri, Valtiovarainministeriö 27.6.2019 – 
 • Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja
 • Syntynyt 27.3.1962 Tervolassa, Kotikunta Viitasaari 

Yhteystiedot

 • Emoslahdentie 344
  44530 ILMOLAHTI
 • mariakaisa.aula@gmail.com
 • mariakaisa.aula@vm.fi
 • puh. 050 5309697

 Koulutus

 • Ylioppilas 1981 , Tervolan lukio (yleisarvosana laudatur)
 • Valtiotieteen kandidaatti (yleinen valtio-oppi), Helsingin yliopisto 1987 
 • ASLA-Fulbright stipendiaattina Harvardin yliopistossa, Kennedy School of Government 1989-1990 
 • Valtiotieteen lisensiaatti (yleinen valtio-oppi), Helsingin yliopisto 1990 (Lisensiaatintyö politiikka ja media – aiheesta)
 • Musiikkiopiston tutkinto Käpylän musiikkiopisto 23.5.1985 
 • Pianonsoiton IIA kurssitutkinto Käpylän konservatoriossa 1987

Muita koulutuksia

 • Talouspolitiikan 37. johtamiskurssi SITRA 1991
 • 126. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi 1993
 • Päättäjien 2. Metsäakatemia 1997
 • I  Arvojen Akatemia (Kirkkohallitus) 1999
 • Suomi 2015 –kurssi SITRA 2003

Kielitaito

 • suomi äidinkieli 
 • ruotsi hyvä (Valtion kielitutkintolautakunnan todistus )
 • englanti erinomainen 
 • saksa tyydyttävä 

Työura

 • Toimittaja, Pohjolan Sanomat kesällä 1982–1983 
 • Toimittaja, Suomenmaa kesällä vuosina 1984 ja 1986 
 • Lainsäädäntösihteeri, Keskustan eduskuntaryhmä 6.10.1986–28.2.1987 
 • Tutkija, Yleisradion tutkimus- ja kehitysosasto 15.3.1988–30.6.1989 
 • Freelance-toimittaja (Suomenmaa) 1.9.1989–31.8.1990 
 • Tutkija, Yleisradion tutkimus- ja kehitysosasto 1.7.1990–30.11.1990 
 • Yleisen valtio-opin laitoksen assistentti, Helsingin yliopisto 1.1.1991–31.3.1991
 • Kansanedustaja 22.3.1991–18.03.2003 
  • jäsenyydet eduskunnan sivistys-, ympäristö-, valtiovarain ja suuressa valiokunnassa sekä  ETYJ-valtuuskunnan varapuheenjohtaja sekä Pohjoismaiden neuvoston jäsen valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja 1999–2003 
 • Pääministerin poliittinen erityisavustaja, Valtioneuvoston kanslia 15.3.1993–31.8.1994 
 • Pääministerin erityisavustaja 22.4.2003–31.8.2005 (tästä osan vanhempain- ja hoitovapaalla)
 • Lapsiasiavaltuutettu 1.9.2005–30.4.2014
 • Vuosina 2016–2017 selvitys- ja konsulttitehtäviä mm. oman yrityksen kautta
  • työllisyyskokeilujen selvityshenkilö (Työministeriö 2017)
  • lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman strateginen johtaminen sekä toiminta ohjausryhmän puheenjohtajana (STM; 2015–2017)
 • Hankejohtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma)  1.8.2017– 27.6.2019 

Aiempia luottamustehtäviä

 • Opiskelija – ja nuorisopolitiikan alalla:
 • Keskustan opiskelijaliiton puheenjohtaja 1984 – 1985
 • Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja 1.1.1988- 31.8.1989
 • Suomen nuorisojärjestöjen yhteistyöjärjestön puheenjohtaja 1985–1986 
  YK:n aseistariisuntaviikon valtakunnallisen toimikunnan puheenjohtaja 1987 -1988
 • Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja 1.1.1991–31.8.1995
 • Nuorisoasiain neuvottelukunnan jäsen 1.9.1995–31.8.1999
 • Suomen Nuorisoseurojen Liiton valtuuston puheenjohtaja 1.1.1995–31.12.2000 

Koulutus-,  osaamisen ja innovaatioalalla

 • Lapin maaseutu- ja kotitalousopiston johtokunnan puheenjohtaja 1994–1995
 • Peräpohjolan kansanopiston johtokunnan jäsen 1992–1998 ja puheenjohtaja 1999-2003
 • Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen 1997–2003
 • Lapin yliopiston neuvottelukunnan jäsen 2001–2004
 • Kemijärven kuvanveistoviikot ry:n puheenjohtaja 1997–2005
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen 1997–2003
 • Finnish Training Partners (FTP) Oy:n hallituksen jäsen 1997–2000
 • Keski-Suomen opiston johtokunnan jäsen 2011–2013
 • Onerva Mäen koulun johtokunnan jäsen 2012–2015
 • Teknologian kehittämiskeskus TEKES hallituksen jäsen 1.8.2007–31.5 2011

Valtakunnallisessa ja kansainvälisessä politiikassa

 • Suomen Keskusta r.p., varapuheenjohtaja 18.6.1994–15.06.2002
 • ELDR/European Liberal and Democratic Party varapuheenjohtaja 2000–2002

Talouden alalla

 • Osuuspankkikeskus Osk:n hallintoneuvoston jäsen 1.1.1995–31.12.2002 
 • Valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunnan puheenjohtaja 1.1.2001–31.12.2003
 • Valtiokonttorin neuvottelukunta, jäsen 1.4.2003–1.11.2004 
 • Veikkaus Oy:n hallituksen jäsen 1.9.2004–31.12.2005
 • Väestöliiton klinikat Oy:n hallituksen jäsen 2014 -2018

Media-alan luottamustehtävissä ja hallinnossa

 • Pohjolan Sanomien hallintoneuvoston jäsen 1993 -1999 ja neuvottelukunnan puheenjohtaja 2000-2002
 • Lehdistötukilautakunta (LVM) , jäsen 1.1.1995–31.12.2003 
 • Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsen 14.5.1991–31.12.2005 
  Yleisradio Oy:n hallituksen jäsen 1.1.2006- 31.12.2010
 • Julkisen Sanan  Neuvoston (JSN) varajäsen 1.1.2015 – 31.12.2018

Muilla yhteiskuntapolitiikan aloilla

 • Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja 1.1.2008 – 31.12.2011
 • VATES-säätiön Tuetun työllistämisen Suomen verkoston FINSEn puheenjohtaja 2002 – 2004
 • Luonnonvarainneuvosto (MMM), jäsen 30.6.1991–30.06.1995 
  Rasismin vastainen valtuuskunta, jäsen (UM) 27.4.2000- 27.4.2002.
 • Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskuksen johtokunnan jäsen 1996-2003
 • Veikkauksen eettisen neuvoston jäsen 1.1.2013 – 2016
 • Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja 1.1.2011 – 31.12.2018
 • Suomen ev.lut kirkon kirkolliskokouksen jäsen ja tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja 1.5.2012-31.4.2016

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin sekä ihmisoikeusalalla:

 • Lastensuojelun Keskusliiton puheenjohtaja 1.1.2004–31.12.2006 
 • European Ombudsmen for Children /ENOC verkoston hallituksen jäsen 2012
 • Lapsiasianeuvottelukunnan puheenjohtaja (STM)  2005–2014
 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen 2012–2014
 • Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvien kansalaisjärjestöjen hankkeiden ohjausryhmien lukuisia jäsenyyksiä vuosina 2006–2014
 • Nuorten Keski-Suomi ry:n hallituksen puheenjohtaja 2015–2018

Valtionhallinnon ym. komiteoiden ja työryhmien jäsenyyksiä

 • Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistusta selvittävän toimikunnan jäsen (OKM) 26.1.1995–19.3.1996
 • Kielilakikomitean jäsen (OM) 26.8.1999–31.5.2001 
 • Kertomusmenettelyn kehittäminen eduskunnan valtion taloudenhoidon valvontatoimen osana.  Työryhmän puheenjohtaja 2001-2002 (Eduskunnan kanslian asettama)
 • Pääministeri Kiviniemen asettaman talouden kasvu ja tuottavuus –työryhmän jäsen  (ns. Tanskasen työryhmä) 2010
 • Yliasiamies Esko Ahon nimittämän ”Muutoksen Suomi” –työryhmän jäsen (SITRA) –  Raportti: Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. 2008 
 • Vanhempainvapaatyöryhmän puheenjohtaja (STM) 27.8.2009– 10.3.2011 
 • Sisäisen turvallisuuden ohjelman laadintaa valmistelleen ”Arjen turvallisuus” asiantuntijaryhmän  jäsen (SM) 2008
 • Älä lyö lasta! Kansallinen kuritusväkivallan vastainen toimintaohjelma  2010–2015 -työryhmän puheenjohtaja  2.3.2009– 22.10.2010
 • Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman (2007– 2011) yhteydessä useita eri työ- ja ohjausryhmiä (OKM )  mm. Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -työryhmän  puheenjohtaja
 • Isyyslain uudistamisen seurantaryhmän jäsen (OM) 1.6.2012– 30.9.2013
 • Kuntalain kokonaisuudistuksen demokratiajaoston jäsen  (VM) 2012–2014
 • Kirkko ja julkiset palvelut -hankkeen ohjausryhmän jäsen (Kirkkohallitus)  1.1.2015–31.12.2015

Nykyisiä luottamustehtäviä

 • Rintamaveteraanien kannatussäätiön hallituksen varapuheenjohtaja 30.10.1995–
 • Alli Paasikiven Säätiön hallituksen jäsen
 • Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahasto (ITLA) hallituksen varapuheenjohtaja
 • Viitasaaren ev-lut seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen 
 • Suomen ev.lut.kirkon kirkolliskokouksen jäsen ja sen lakivaliokunnan varapuheenjohtaja 1.5.2016–
 • Väestöliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja 1.1.2014– 
 • Ilmolahden kyläseura ry:n  hallituksen jäsen 2014–
 • Viitasaaren Kesäakatemia ry:n hallituksen puheenjohtaja toukokuu 2019-

Kirjallinen toiminta ja muu esiintyminen

 • Lukuisa määrä luentoja ja puheita kotimaassa sekä kansainvälisesti; teemat hyvä hallinto ja demokratia, valtiontalouden parlamentaarinen valvonta,  sukupuolten tasa-arvo, lapsen oikeudet  ja hyvinvointi.  Kielenä suomi, englanti ja ruotsi. 
 • Kouluttajana kansainvälisesti  NDI (National Democratic  Institute) ja OECD -koulutusseminaareissa kansanedustajille Marokossa, Etelä-Afrikassa ja Bosnia-Hertzegovinassa (vuosina 1999– 2003)
 • Toiminut säännöllisenä kolumnistina useissa eri sanoma- ja aikakausilehdissä 
 • Noin 15 eri julkaisua yhteiskuntapolitiikan alalta (artikkelikokoelmissa, aikakausikirjoissa ja muissa teoksissa)

Ansiomerkit, arvonimet ja tunnustukset

 • Yhteiskuntatieteen kunniatohtori Jyväskylän yliopisto,  2013
 • Rintamaveteraaniliiton kunniaristi (Puolustusministeri) 5.4.2001
 • Suomen valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan ritarimerkki (Tasavallan presidentti) 6.12.1999
 • Tervola mitali 2003 (Tervolan kunnan tunnustuspalkinto)
 • Vuoden veturi 2011 – Lasten Tampere ry:n tunnustuspalkinto
 • Vuoden viittomakieliteko 2013 – Kuurojen liitto ry:n tunnustuspalkinto
 • Erityistsemppaaja – nuorten osallistumisen tukija 2013 – Nuorten Keski-Suomi ry:n tunnustus
 • Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan juhlamitali nro 94 (2014)

Perhe

 • Aviopuoliso diplomi-insinööri Seppo Pietiläinen, HX-hankepäällikkö Ilmavoimien esikunta
 • Lapset Anni ja Lauri (s. 2003) 
 • Asumme Viitasaarella Ilmolahden kylässä.

Harrastukset

 • Puutarhanhoito
 • Kuorolaulu
 • Moninainen liikunta vuodenajan mukaan.